Robocon

Robocon  »  Robocon

Thông báo kết quả Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng lần 1 năm 2015

Ban phụ trách Robocon thông báo kết quả Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng lần 1 năm 2015 như sau:

STT TÊN ĐỘI ĐIỂM TRUNG BÌNH GIẢI
1 LH-F11 71,25 GIẢI NHẤT
2 LH-ACE 70,75 GIẢI NHÌ
3 LH-LION 70,50 GIẢI BA
4 LH-SEED 68,50 GIẢI KHUYẾN KHÍCH
5 LH-DV1 65,25 GIẢI KHUYẾN KHÍCH
6 LH-FEW 63,50 GIẢI KHUYẾN KHÍCH
7 LH-BVB 61,75 GIẢI KHUYẾN KHÍCH
8 LH-FAS 61,50  
9 LH-11CD111 61,25  
10 LH-E 60,25  
11 LH-DV2 49,00