Robocon

Robocon  »  Robocon

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng lần 2 năm 2015

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi thiết kế tính toán Robot Lạc Hồng lần 2 năm 2015 về việc thay đổi ngày và giờ tổ chức cuộc thi như sau: Cuộc thi sẽ được diễn ra vào buổi chiều bắt đầu lúc 14h00 ngày 20/12/2014 tại Trung tâm Công nghệ Robot. Các đội báo cáo phải chuẩn bị robot trước khi báo cáo và có mặt đúng giờ. Những đội có lịch thi trùng với ngày giờ thi đấu vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức tại Trung tâm công nghệ Robot.