Robocon

Robocon  »  Robocon

Thông báo về Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần 1 năm 2015

Ban phụ trách Robocon thông báo đến tất cả các đội tham gia Cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần 1 năm 2015 với những nội dung sau:

1.   Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 09/02/2015 tại Trung tâm Công nghệ Robot.

2.   Thời gian: buổi sáng bắt đầu lúc 08h00.

3.   Thành viên của các đội phải có mặt đầy đủ.

4.   Các đội sẽ được phổ biến luật thi và bóc thăm chia bảng vào lúc 10h00 ngày 07/02/2015.