Robocon

Robocon  »  Robocon

Thông báo về việc chọn thành viên cho 6 đội Robot

    Ban phụ trách Robocon thông báo về việc chọn thành viên cho 6 đội Robot trường Đại học Lạc Hồng tham gia vòng loại Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2015 khu vực phí Nam.

     Dựa vào quá trình chế tạo, sự nỗ lực của các đội và kết quả cuộc thi Robocon Lạc Hồng lần 1 năm 2015, Ban phụ trách đưa ra kết quả chọn 6/11 đội thuộc các thầy chỉ đạo viên tham gia khu vực phía Nam như sau:

  • Thầy Đại: 2 đội.

  • Thầy Quý: 1 đội.

  • Thầy Thương: 1 đội.

  • Thầy Tài: 1 đội.

  • Thầy Khải: 1 đội.

     Các Thầy chỉ đạo viên sẽ thành lập danh sách thành viên và tên đội của mình (có thể thay đổi tên) gửi về Ban phụ trách Robocon trong thời gian sớm nhất.